― Marketing ―

JP Grijanje Kakanj počinje hladnu probu sistema daljinskog grijanja

- Marketing -

Javno preduzeće Grijanje d.o.o. Kakanj od četvrtka 22. septembra počinje sa hladnom probom sistema daljinskog grijanja.

Potrebno je da potrošači obrate pažnju na ispravnost svojih instalacija u objektima.

Ukoliko dođe do određenih problema u smislu curenja vode iz instalacija čiji su vlasnici potrošači, iz JP Grijanje d.o.o. Kakanj pozivaju da to prijave na telefon dežure broj: 032 554 485.

- Marketing -

Dežurne ekipe će obustaviti hladnu probu  a potrošači trebaju pozvati izvođača koji vrši popravke i održavanje instalacija grijanja u objektu, a sve u skladu sa Zakonom o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno – poslovnih zgrada ZDK (članovi : 1,4,10,11,12,13,14,15.).

Grijna sezona uskoro počinje: Pripremite radijatore, evo nekoliko savjeta

- Marketing -

Najveći stočar sa Vlasinja sa najviše štala, ovo nema nigdje

Ćamil Mutapčić je vjerovatno najveći stočar sa Vlasinja koji ne planira odustajati od stočarstva iako je u godinama u kojima bi trebao odmarati...