Džaferović ambasadorima NATO-a: Osjećaj sigurnosti ozbiljno je narušen