― Marketing ―

 Čiji lik na KM je jedinstven za cijelu BiH?

- Marketing -

Jedina papirna novčanica izdata u BiH u samo jednoj verziji je ona od 200KM, a na njoj se nalazi lik nobelovca Ive Andrića. Jedina papirna novčanica izdata u BiH u samo jednoj verziji je ona od 200 KM, a na njoj se nalazi lik nobelovca Ive Andrića. Prvi put je štampana 2002. godine, a drugi ove godine, prije nešto manje od mjesec dana.

“Prva serija novčanica KM u apoenima 50 F, 1 KM, 5 KM i 10 KM izdata je 22. juna 1998. godine, u apoenima 20 KM, 50 KM i 100 KM 27. jula 1998. godine, dok je novčanica u apoenu 200 KM izdata 15. maja 2002. godine”, piše na sajtu Centralne Banke BiH.

Novčanice od 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM štampaju se u dvije verzije, a na sajtu CBBiH naglašeno je Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska.

- Marketing -

Tako na apoenu od 10KM FBiH nalazi se lik Mak Dizdara, a za RS Aleksa Šantić. Na novčanici od 20 KM FBiH predstavlja Antun Branko Šimić, a na verziji za RS Filip Višnjić. Musa Čazim Ćatić se nalazi na novčanici od 50 KM za FBiH, a Jovan Dučić za RS.

Kada je riječ o novčanicama od 100 KM FBiH – Nikola Šop, a RS- Petar Kočić.

(Akta.ba)

- Marketing -