Borrell: Uvjeravam vas da u ovom trenutku nema nikakvih prijetnji

Špirić: Bošnjaci čekaju da Šmit reaguje, nametanje zakona napravilo bi
korpa