Upućene prijetnje smrću predsjedniku Suda BiH

Potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Jadranki Lokmić-Misirača i predsjedniku Suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevecu, 21. jula, nepoznata osoba uputila je prijetnje smrću.Povodom navedenih prijetnji…

Velike gužve na graničnim prelazima BiH

Pojačan je promet vozila na graničnim prelazima, posebno na jugu i sjeveru naše zemlje. Na graničnim prelazima: Doljani, Bijača, Gabela, Zvirići, Ivanica, Trebimlja pojačana je frekvencija vozila na izlazu, dok se gužve na ulazu bilježe na…