Ministarstvo ZDK uputilo upozorenje građanstvu

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od…

Nina Bijedić-Mujanović: Dijete vispaka

Visoko je prije rata bio najveći izvoznik tekstila i kože u Jugoslaviji. U privrednoj strukturi vodeće su grane prije rata bile industrija i trgovina. Značajan doprinos u razvoju općine Visoko tada je dala poljoprivreda, građevinarstvo,…

Priče o uspjehu kakanjskih i zeničkih preduzeća

Često se u našoj zemlji spominju i pamte samo velika preduzeća. No šta je s onima malim? I velika preduzeća su poput ljudi, moraju imati svoj početak, moraju biti mali, pa se razvijati i rasti. Kao i kod ljudi, taj razvoj je pun…