6188575

U kojoj evropskoj zemlji najviše mladih živi sa roditeljima?