Šta je dozvoljeno voziti preko granice, visina kazne i šta