NEOBJAŠNJENO: S neba su padale tajanstvene želatinozne kuglice, a sljedećeg