STRAVA U GROBU: Pljačka pokojnika koja je pošla po zlu