Ako niste imali covid, vjerovatno nemate ni prijatelje, kaže liječnik