Makljaža na Grbavici, jedan mladić ostao ležati, a onda su