Dr Žujović: Da li je „saharska kiša“ opasna za pluća