Optička iluzija mačke na stepenicama može otkriti jeste li pesimista