Šta o vama govori navika namještanja kreveta nakon buđenja