Kako prepoznati simptome radi li se o običnoj glavobolji ili