Kahvedžić: Vidjeli ste da smo se bacali na glavu; Jelić: