Ove komplikacije bolesti COVID-19 možda neće nikada proći, upozoravaju stručnjaci