Naučnici kažu da banana može prouzrokovati ove iznanđujuće nuspojave