GRAĐANI NE DOZVOLJAVAJU POLICIJI DA ZATVORI KAFIĆE U CRNOJ GORI