69c32ee0-9b75-4f0a-97b1-60e45401aeccpoljoprivrednici

Predsjednik VSTV-a BiH: Dobio sam informaciju da će biti još
Đoković: Ostao sam potpuno bez gasa