Browsing Tag

Vlada FBiH

Vlada FBiH prodala 44 polovna vozila

Vlada Federacije BiH je na licitaciji u utorak od 46 polovnih vozila koje je nudila prodala njih 44, i to po cijeni većoj od planirane. Kako nam je potvrđeno iz Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Vlada je planirala da proda…

Vlada FBiH donijela novi Pravilnik o bolovanjima

Federalna vlada donijela je Pravilnik kojim se uređuju način, postupak i medicinski kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužina trajanja privremene spriječenosti za rad, drugostepeni postupak, vršenje…

Novi udar na radnike i poslodavce

Federalna Vlada predlaže nova opterećenja, kako za građane, tako i za poslodavce.  Prijedlogom Zakona o porezu na dohodak , porez se diže sa trenutnih 10 na 12%, uvećava se neoporeziva porezna osnovica sa 300 KM na 600 KM, ali se…

Radne knjižice prestaju da važe, svi podaci u PIO-u

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je saopštenje u kojem su date upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 30. juna ove godine. U saopštenju se navodi da, u skladu s članom 176. Zakona o radu, odredbe članova…

Novim kolektivnim ugovorom FBiH bi se dovela do bankrota

Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić ocijenio je kako bi kolektivni ugovor koji su usuglasili sindikati i poslodavci doveo Federaciju do nemoguće situacije te pogoršanja općih radnih uvjeta. “Institucije FBiH u ovom procesu su…

Utvrđen Nacrt budžeta FBiH za 2016. godinu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u redovitu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, u planiranom iznosu od 2.533.862.123 konvertibilnih maraka, što je za 185,4…