― Marketing ―

Znate li čemu služi ispupčenje na broju 5 na daljinskom? Svi smo ga primjetili, ali nemamo ni ideju koja mu je namjena

- Marketing -

Ako pogledate numeričku tastaturu vašeg laptopa ili daljinski upravljač za TV, oba bi trebalo da imaju malu tačku, dvije tačke ili crtu na tasteru sa brojem 5.

U većini slučajeva ove predmete koristimo svakodnevno, a napravljeni su tako da je rukovanje njima što jednostavnije. Prilikom izrade, proizvođači misle i na slabovide osobe, zbog čega je postalo uobičajen standard u proizvodnji daljinskih upravljača da se na dugme stavi mala izbočina u vidu tačke, dvije tačke ili crtice na broju 5.

- Marketing -

Tačka ili crtica u tom slučaju služe kao taktilni orijentir i omogućavaju osobama sa oštećenim vidom da lakše koriste daljinski upravljač. Sa njim lakše mogu da odredim gdje se nalaze ostala dugmad na daljinskom upravljaču.

Osim što pomaže slabovidima i slijepima, dugme sa brojem 5 je korisno i za osobe sa normalnim vidom, tako da mogu da koriste daljinski upravljač bez gledanja u njega ili kada gledaju TV u mraku.

 

- Marketing -

Najveći stočar sa Vlasinja sa najviše štala, ovo nema nigdje

Ćamil Mutapčić je vjerovatno najveći stočar sa Vlasinja koji ne planira odustajati od stočarstva iako je u godinama u kojima bi trebao odmarati...