― Marketing ―

Željeznice FBiH traže nove radnike: Traže mašinovođe, bravare, stolare i čuvare

- Marketing -

Javno preduzeće Željeznice Federacije BiH doo Sarajevo raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos.

Radne pozicije, opise radnih mjesta, uslove i način apliciranja možete pronaći u tekstu javnog konkursa na linku ispod:

- Marketing -

Javni konkurs objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje i Večernji list 16.6.2022. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Na web stranici plate.ba možete pronaći sve o platama na ovim pozicijama. Pa tako navedeni portal tvrdi da je plata za poziciju bravara 585 – 1 601 BAM, stolar 585 – 1 072 BAM čuvar 585 – 1 706 BAM itd.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 13/19, 09/21 i 53/21), člana 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo („Službene novine FBiH“ broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15 i 24/17), člana 15. Pravilnika o radu JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo, člana 5. i 7. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i Odluke Uprave Društva o raspisivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo broj: UD-11617-1-16/2022 od 10.06.2022.godine, Uprava Društva raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

 

I

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, za sljedeća radna mjesta:

 

 

 

Željeznički operator:

 1. Mašinovođa otvorene pruge u Radnoj jedinici vuče vozova, Služba za vuču vozova Sarajevo, Prometno poslovno područje Sarajevo – 20 izvršilaca.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Mašinovođa otvorene pruge u Radnoj jedinici vuče vozova Mostar, Služba za vuču vozova i OŠV Mostar, Prometno poslovno područje Mostar – 10 izvršilaca.

Mjesto rada: Mostar.

 1. Mašinovođa otvorene pruge u Radnoj jedinici vuče Zenica, Služba za vuču vozova i OŠV Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 11 izvršilaca.

Mjesto rada: Zenica.

 1. Mašinovođa otvorene pruge u Radnoj jedinici vuče vozova i OŠV, Služba za vuču vozova i OŠV Tuzla, Prometno poslovno područje Tuzla – 9 izvršilaca.

Mjesto rada: Tuzla.

 1. Zavarivač u Radionici za održavanje kola, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Zavarivač u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 2 izvršioca. Mjesto rada: Zenica.
 2. Zavarivač u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 4 izvršioca. Mjesto rada: Dobošnica.
 3. Bravar u Radionici za održavanje kola, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila – 3 izvršioca.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Bravar u Radionici Čapljina, Prometno poslovno područje Mostar – 1 izvršilac. Mjesto rada: Čapljina.
 2. Bravar u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 3 izvršioca. Mjesto rada: Dobošnica.
 3. Bravar u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 2 izvršioca. Mjesto rada: Zenica.
 4. Stolar u Radionici za održavanje kola, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Stolar u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 1 izvršilac. Mjesto rada: Dobošnica.

 

 

 

 1. Pomoćni tapetar u Radionici za održavanje EMV, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Pomoćni radnik u Radionici Čapljina, Prometno poslovno područje Mostar – 1 izvršilac. Mjesto rada: Čapljina.
 2. Pomoćni radnik u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 2 izvršioca. Mjesto rada: Zenica.
 3. Kondukter u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Sarajevo, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo – 3 izvršioca.

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

 

Željeznička infrastruktura

 1. Vozač/prvi rukovalac teške pružne mehanizacije u Radnoj jedinici mehaniziranog održavanja pruga, Služba za mehanizirano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Vozač/drugi rukovalac teške pružne mehanizacije u Radnoj jedinici mehaniziranog održavanja pruga, Služba za mehanizirano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Otpravnik vozova PI SA u Radnoj jedinici Stanica Sarajevo, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Otpravnik vozova PI SA u Radnoj jedinici Stanica Rajlovac Teretna (Pod nadzorom Rajlovac Putna i Rasputnica Miljacka), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Otpravnik vozova PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Maglaj, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Maglaj.

 1. Otpravnik vozova PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Zavidovići, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Zavidovići.

 1. Otpravnik vozova PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Zenica Teretna (pod nadzorom Nemila), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac. Mjesto rada: Zenica.
 2. Otpravnik vozova PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Zenica Željezara (pod nadzorom ukrsnica Jelina), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Zenica.

 1. Manevrista-skretničar PI SA u Radnoj jedinici Stanica Sarajevo, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Manevrista-skretničar blok II PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Donja Višća, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Tuzla.

 1. Manevrista-skretničar PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Živinice (Pod nadzorom Krivača), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca. Mjesto rada: Živinice.
 2. Manevrista-skretničar PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Maglaj, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Maglaj.

 

 1. Manevrista-skretničar PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Zenica Teretna (pod nadzorom Nemila), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac. Mjesto rada: Zenica.
 2. Manevrista-skretničar PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Zenica Željezara (pod nadzorom ukrsnica Jelina), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Zenica.

 1. Manevrista-skretničar PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Zenica, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Zenica.

 1. Manevrista PI SA u Radnoj jedinici Stanica Rajlovac Teretna (Pod nadzorom Rajlovac Putna i Rasputnica Miljacka), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 4 izvršioca.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Manevrista PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Bosanska Poljana, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Bosanska Poljana.

 1. Manevrista PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Kreka, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Tuzla.

 1. Manevrista PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Banovići, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Banovići.

 1. Manevrista PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Kakanj (Pod nadzorom Modrinje), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 3 izvršioca.

Mjesto rada: Kakanj.

 1. Skretničar PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Lukavac, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Lukavac.

 1. Skretničar PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Dobošnica, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Dobošnica.

 1. Skretničar PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Kalesija, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac.

Mjesto rada: Kalesija.

 1. Skretničar PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Zenica Željezara (pod nadzorom ukrsnica Jelina), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 4 izvršioca. Mjesto rada: Zenica.
 2. Skretničar-kočničar PI TZ u Radnoj jedinici Stanica Kreka, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 3 izvršioca.

Mjesto rada: Tuzla.

 1. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Sarajevo, Služba za građevinske poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 5 izvršilaca.

Mjesto rada: Sarajevo.

 1. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Kakanj, Služba za građevinske poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 5 izvršilaca.

Mjesto rada: Kakanj.

 1. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Mostar, Služba za građevinske poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Mostar.

 1. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Konjic, Služba za građevinske poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 4 izvršioca.

Mjesto rada: Konjic.

 

 1. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Zenica, Služba za građevinske poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 4 izvršioca.

Mjesto rada: Zenica.

 1. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Zavidovići, Služba za građevinske poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 4 izvršioca.

Mjesto rada: Zavidovići.

 1. Čuvar pruge-ophodar u Radnoj jedinici ZOP Mostar, Služba za građevinske poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 4 izvršioca.

Mjesto rada: Mostar.

 1. Čuvar pruge-ophodar, Čuvar ugroženih mjesta u Radnoj jedinici ZOP Konjic, Služba za građevinske poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 2 izvršioca.

Mjesto rada: Konjic.

 

Kratak opis poslova za pozicije 1., 2., 3., i 4. Mašinovođa otvorene pruge: vrši vuču sa vučnim vozilima za koje ima položen stručni ispit za zvanje mašinovođe otvorene pruge po Pravilniku 646, na prugama koje poznaje shodno odredbama Pravilnika 243 i Uputstva 246, prilikom rada, mašinovođa vučnog vozila odgovoran je i mora da primjenjuje: tehničke propise s obzirom na konstrukciju vučnog vozila, propise o eksplaotaciji vučnog vozila, propise o prugama i postrojenjima na pruzi i uz prugu, odredbe Pravilnika i Uputstava za vršenje izvršne službe u željezničkom saobraćaju.

 

 

Kratak opis poslova za poziciju 5., 6. i 7. Zavarivač: provjerava ispravnost alata sa kojima je zadužen, priprema prethodno sve poslove gdje se vrši zavarivanje i prati kvalitet izvršenih spojeva – varova, plinske boce, elektro aparate, crijeva i druga sredstva rada prenosi do mjesta rada, a nakon završenih poslova ista vraća u spremišta.

Kratak opis poslova za poziciju 8., 9., 10. i 11. Bravar: obavlja bravarske poslove na održavanju i opravci teretnih i putničkih vagona tj. defektaža, rastavljanje, čišćenje, pregled, ispitivanje dijelova, odmašćivanje, opravak oštećenih dijelova, montaža i provjera funkcionalnosti sklopova, u sklopu svoje stručne osposobljenosti.

Kratak opis poslova za poziciju 12. i 13. Stolar: radi na patošenju otvorenih i zatvorenih teretnih vagona svih serija, na putničkim vagonima vrši popravak sjedišta, drvenih pregrada, patosa, vrata i ostale opreme izrađene od drveta, po uzimanju kola u rad, vrši demontažu stare daske i odlaganje iste na odgovarajuće mjesto, radi i ostale stolarske poslove.

Kratak opis poslova za poziciju 14. Pomoćni tapetar: obavlja poslove na tekućoj opravci shodno svojoj stručnoj osposobljenosti, trebuje i racionalno koristi i ugrađuje trebovani materijal, vrši pripremu materijala za ugradnju.

Kratak opis poslova za poziciju 15. i 16. Pomoćni radnik: radi na poslovima čišćenja u procesu rada kao što su čišćenje i pranje dijelova obrtnih postolja, osovinskih sklopova, ležajeva i slično, obavlja čišćenje radionice sa pripadajućim kanalima uz odvoz smeća na odgovarajuće mjesto.

 

 

 

Kratak opis poslova za poziciju 17. Kondukter: obavlja poslove koji su predviđeni za to radno mjesto Zakonom, pravilnicima i uputstvima o prevozu na željeznici, vrši pregled voznih isprava, obavlja dužnosti namijenjene za uredan prihvat i otpremu putnika.

Kratak opis poslova za poziciju 18. Vozač/prvi rukovalac teške pružne mehanizacije: obavlja složenije poslove i zadatke pripreme, opsluživanja u rukovanju mašinom sa kojom je zadužen, vrši redovne kontrole radova na mašini prema zahtjevima proizvođača mašina i važećim uputstvima, nadzire i aktivno učestvuje u opravci svih elemenata (sklopova i podsklopova) mašina.

 

Kratak opis poslova za poziciju 19. Vozač/drugi rukovalac teške pružne mehanizacije: obavlja poslove i zadatke pripreme, opsluživanja i rukovanja mašinom sa kojom je zadužen, vrši redovne kontrolne radove na mašini prema zahtjevima proizvođača mašina i važećim uputstvima, radi na opravci i čišćenju svih elemenata (sklopova i podsklopova) mašine.

Kratak opis poslova za poziciju 20., 21., 22., 23., 24. i 25. Otpravnik vozova: odgovoran je za pravilnu primjenu prometno tehničkih propisa pri vršenju radnih operacija, prati hod vozova na pruzi, vrši prijem i otpremu vozova, reguliše kretanje vozova i manevarskih sastava u stanici.

 

 

 

Kratak opis poslova za poziciju 26., 27., 28., 29., 30., 31. i 32. Manevrista-skretničar: vrši sastav i rastav vozova, vrši pripremu kola za dostavu na utovar – istovar, pranje i čišćenje, vrši obezbjeđenje puta vožnje za vozove i manevarski sastav, vrši redovan pregled skretnica.

Kratak opis poslova za poziciju 33., 34., 35., 36. i 37. Manevrista: obavlja manevarske poslove, postavlja puteve vožnje voza po naređenju otpravnika vozova ili rukovaoca manevre, postavlja manevarske puteve vožnje i prati manevarski sastav po naređenju otpravnika vozova.

 

Kratak opis poslova za poziciju 38., 39., 40. i 41. Skretničar: vrši obezbjeđenje puta vožnje za vozove i manevarski sastav, vrši redovan pregled skretnica, vrši sastavljanje i rastavljanje vozova, vrši pripremu kola za dostavu na utovar i istovar, vrši osvjetljenje signala i skretnica.

Kratak opis poslova za poziciju 42. Skretničar-kočničar: vrši obezbjeđenje puta vožnje za vozove i manevarski sastav, vrši redovan pregled skretnica, vrši sastavljanje i rastavljanje vozova, vrši pripremu kola za dostavu na utovar i istovar, vrši osvjetljenje signala i skretnica, prati vozove, obavlja poslove kočničara.

 

Kratak opis poslova za poziciju 43., 44., 45., 46., 47. i 48. Pružni radnik: radi na polaganju kolosjeka sa novim ili polovnim materijalom, vrši ugrađivanje zastora od tucanika i šljunka, vrši polaganje skretnica, ukrštaja i dilatacionih sprava, vrši demontiranje skretnica sa slaganjem i prenosom materijala, vrši demontiranje svih vrsta kolosjeka sa prenosom, slaganjem, utovarom i istovarom materijala.

 

Kratak opis poslova za poziciju 49. Čuvar pruge-ophodar: vrši obilazak pruge pješke na povjerenom dijelu pruge, prema grafikonu ophodnje, Uputstvu 310, pravilnicima, zaštićuje ugroženo mjesto na pruzi i obavještava susjedne stanice.

Kratak opis poslova za poziciju 50. Čuvar pruge-ophodar, Čuvar ugroženih mjesta: vrši obilazak i vizuelnu kontrolu pruge na priapadajućoj dionici, prati stanje na pruzi, vodi evidenciju i podnosi odgovarajuće izvještaje, preduzima mjere i radnje po pitanju ugroženosti prometa.

 

II

Izbor kandidata za radna mjesta iz tačke I ovog javnog konkursa vrši Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa uslovima utvrđenim zakonskim, podzakonskim aktima i internim aktima Društva, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Uprava Društva.

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos, nije predviđen probni rad.

 

III

OPŠTI USLOVI

 

Kandidat koji se prijavljuje na pozicije iz tačke I ovog javnog konkursa mora biti poslovno sposobna osoba koja ispunjava slijedeće opšte uslove:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

– da nije otpušten kao rezultat disciplinske mjere.

 

IV

POSEBNI USLOVI

 

Pored opštih uslova iz tačke III ovog javnog konkursa, kandidat koji se prijavljuje na pozicije iz tačke I ovog javnog konkursa mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 1. Za poziciju pod rednim brojem 1., 2., 3., i 4. Mašinovođa otvorene pruge:

– zanimanje: tehničar vuče – IV stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),

– prva zdravstvena sposobnost,

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).

 

 1. Za poziciju pod rednim brojem 5. i 6. Zavarivač:

– zanimanje: KV zavarivač – III stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),

– posebna zdravstvena sposobnost.

 1. Za poziciju pod rednim brojem 7. Zavarivač:

– zanimanje: KV zavarivač – III stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),

– opšta zdravstvena sposobnost,

– Atest CO-2 (ukoliko isti posjeduje).

 1. Za poziciju pod rednim brojem 8. Bravar:

– zanimanje: KV metalske struke – III stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),

– opšta zdravstvena sposobnost.

 1. Za poziciju pod rednim brojem 9., 10. i 11. Bravar:

– zanimanje: KV bravar – III stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),

– opšta zdravstvena sposobnost.

 1. Za poziciju pod rednim brojem 12. i 13. Stolar:

– zanimanje: KV stolar – III stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),

– opšta zdravstvena sposobnost.

 1. Za poziciju pod rednim brojem 14. Pomoćni tapetar:

– zanimanje: PK – II stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),

– opšta zdravstvena sposobnost.

 1. Za poziciju pod rednim brojem 15. Pomoćni radnik:

– zanimanje: PK – II stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),

– opšta zdravstvena sposobnost.

 1. Za poziciju pod rednim brojem 16. Pomoćni radnik:

– zanimanje: NK – I stepen stručne spreme,

– opšta zdravstvena sposobnost.

 1. Za poziciju pod rednim brojem 17. Kondukter:

– zanimanje: kondukter – II stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),

– treća zdravstvena sposobnost,

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).

 1. Za poziciju pod rednim brojem 18. i 19. Vozač/prvi (i drugi) rukovalac teške pružne mehanizacije:

– zanimanje: KV metalske/elektro struke – III stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine (ukoliko isto posjeduje),

– prva zdravstvena sposobnost,

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).

 1. Za poziciju pod rednim brojem 20., 21., 22., 23., 24. i 25. Otpravnik vozova:

– zanimanje: saobraćajno transportni tehničar- IV stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),

– prva zdravstvena sposobnost,

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).

 1. Za poziciju pod rednim brojem 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. Manevrista- skretničar/Manevrista:

– zanimanje: saobraćajno transportni radnik – II stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),

– prva zdravstvena sposobnost,

 

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).

 1. Za poziciju pod rednim brojem 38., 39., 40., 41. i 42. Skretničar/Skretničar-kočničar:

– zanimanje: saobraćajno transportni radnik – II stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),

– druga zdravstvena sposobnost,

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).

 1. Za poziciju pod rednim brojem 43., 44., 45., 46., 47. i 48. Pružni radnik:

– zanimanje: NK – I stepen stručne spreme,

– opšta zdravstvena sposobnost.

 1. Za poziciju pod rednim brojem 49. i 50. Čuvar pruge-ophodar/ Čuvar ugroženih mjesta:

– zanimanje: čuvar pruge – II stepen stručne spreme,

– radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),

– druga zdravstvena sposobnost,

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).

 

Ukoliko je kandidat nezaposleni demobilizirani branilac, nezaposleni član porodice demobiliziranog branioca (roditelj, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem do navršene 25. godine života), nezaposleno dijete poginulog branioca, nezaposleno dijete umrlog ratnog vojnog invalida ili nezaposleno dijete umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima ukoliko ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos iz javnog konkursa.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže potpisanu izjavu sa biografijom. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz javnog konkursa i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 4. Potvrdu/Uvjerenje o radnom iskustvu (ukoliko kandidat isto posjeduje) i to samo za pozicije za koje se radno iskustvo traži,
 5. Ovjerena izjava da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 6. Ovjerena izjava da nije otpušten kao rezultat disciplinske mjere,
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 646 odnosno Atest CO-2 (ukoliko kandidat isto posjeduje) i to samo za pozicije – radna mjesta za koje se položen stručni ispit 646 ili Atest CO-2 traže,
 8. Potvrdu/Uvjerenje ukoliko je kandidat nezaposleni demobilizirani branilac, nezaposleni član porodice demobiliziranog branioca (roditelj, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem do navršene 25. godine života), nezaposleno dijete poginulog branioca, nezaposleno dijete umrlog ratnog vojnog invalida ili nezaposleno dijete umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na rad dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti

– ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje zdravstvenu sposobnost koja se zahtjeva za poziciju iz javnog konkursa na koju se kandidat prijavljuje i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Ukoliko kandidat koji bude izabran nema prethodnog radnog iskustva, odnosno ne dostavi Potvrdu/Uvjerenje o radnom iskustvu ili ne posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu po Pravilniku 646 ili Atest CO-2, a isto je traženo ovim javnim konkursom, sa izabranim kandidatima će biti zaključen ugovor o radu za vrijeme trajanja pripravničkog staža.

Nakon isteka ugovora o radu za vrijeme trajanja pripravničkog staža, kandidati su dužni položiti stručni ispit, a ukoliko ne polože, sa istima će biti raskinuti zaključeni ugovori o radu.

 

VI

Sa svakim kandidatom čija prijava je uredna, potpuna i blagovremena, a koji aplicira na radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno obrazovanje, održat će se usmeni ispit, o čemu će kandidat biti pismeno obaviješten.

Sa svakim kandidatom čija prijava je uredna, potpuna i blagovremena, a koji aplicira na radno mjesto za koje je kao uslov propisano srednje obrazovanje, održat će se pismeni i usmeni ispit, o čemu će kandidat biti pismeno obaviješten.

 

VII

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“, web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, web stranici kantonalnih zavoda za zapošljavanje i web stranici JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

 

VIII

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“.

 

IX

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

X

Prijave sa dokumentacijom, koja će se u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos vratiti kandidatima, dostavlja se lično na adresu ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, na adresu:

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Musala broj 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, na poziciju pod rednim brojem (upisati redni broj pozicije ili više pozicija sa istim nazivom radnog mjesta na koju se prijavljuje) – NE OTVARATI“.

 

Ukoliko se kandidat prijavljuje na samo jednu poziciju ili više pozicija sa istim nazivom radnog mjesta, dužan je dostaviti jednu prijavu u zatvorenoj koverti, sa svim potrebnim dokazima i naznakom svih pozicija istog radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više različitih pozicija odnosno različitih radnih mjesta, obavezan je dostaviti odvojene prijave u odvojenim zatvorenim kovertama, sa svim potrebnim dokazima za svaku od pozicija na koju se prijavljuje, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.

 

UPRAVA DRUŠTVA

 

- Marketing -

BONUS VIDEO

Planiranje je ključ svega: Majka troje djece otkrila kako je mjesečne troškove s 1.200 smanjila na samo 440 eura

 U aktualnim poskupljenjima dobrome dijelu ljudi važan je svaki euro, kojega nije lako zaraditi ni uštedjeti. Majka troje djece iz Njemačke promijenila je život nakon...