Povezano

Zbog stresa osloboditi đake polaganja eksterne mature


Učenici devetih razreda u školskoj 2021./2022. godini uopće ne trebaju polagati eksternu maturu jer bi to, zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, izazvalo ogroman stres kod učenika, ali i nastavnika i roditelja.
Stav je to Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja (SSOOiO FBiH) – Kantonalni odbor KS.

- Marketing -

– Neophodno je da ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo donese pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature, tako što će član 3. važećeg Pravilnika dopuniti s dva nova stava. Ako to zaživi, učenici s područja KS i BiH, u izuzetnim okolnostima, ne bi pristupili polaganju mature, već bi se u tim situacijama određivao ekvivalent bodova za maturu – kazao je prvi čovjek Sindikata Saudin Sivro.
Na osnovu toga, osnovna škola bi upisivala u obrazac predviđen Pravilnikom o polaganju eksterne mature zbir zaključnih ocjena iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, matematike i prvog stranog jezika u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu koji bi se dijelio brojem dva.A. Na.

- Marketing -

Najnovije

Popularno