Za sufinansiranje projekta izgradnje Ambulante Zgošća izdvojeno 98.820 KM

Vlada Zeničko-dobojskg kantona je na 88. sjednici usvojila Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ za 2016. godinu.

Od ukupno planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za kapitalne transfere za zdravstvo (2,4 mil KM),  utrošeno je 2.347.845 KM ili 98% planiranih sredstava.

Valda  je najveći dio sredstava usmjerila u JU Kantonalna bolnica Zenica, čiji je osnivač, ali je dio sredstava usmjerila i u zdravstvene ustanove kojima su osnivači općine (Dom zdravlja Kakanj i Dom zdravlja Breza)

  1. Za JU Kantonalna bolnica Zenica izdvojeno je  2.160.900 KM, i to za slijedeće namjene:
  • -Nabavaka opreme i investicionog održavanja  opreme-ukupno:1.672.180,00 KM
  • -Popravka postojeće opreme -370.973 KM
  • -Građevinsko-zanatski radovi  -117.747 KM
  1. Za ostale zdravstvene ustanove od ukupno planiranih 200.000 KM, utrošeno je  186.945 KM, i to za slijedeće namjene:
  • -Sufinansiranje projekta izgradnje Ambulante Zgošća – 98.820 KM
  • -Nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Breza – 73.125 KM i
  • -Nabavka aparata niktometar za potrebe Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportslku medicinu -15.000 KM.
Reklama