Za petak zakazana hitna sjednica Nezavisnog odbora Parlamenta BiH

Sudbina Gorana Zupca, kao direktora SIPA-e, mogla bi biti određena u petak. Naime, za taj dan zakazana je hitna sjednica Nezavisnog odbora Parlamenta BiH, na kojoj će biti pregledana dokumentacija koju su tražili od bh. sigurnosnih agencija, kako bi sagledali njegovu odgovornost za događaje od sedmog februara.

U Odboru danas nisu htjeli ni potvrditi ni demantirati hoće li se raspravljati o Zupčevoj smjeni ili će se samo pregledati dokumentacija.

U isto vrijeme, dok se čeka sjednica Odbora, Zubac, protiv kojeg je Sud BiH potvrdio optužnicu za nesavjesno postupanje, još uvijek ima pristup povjerljivim i tajnim dokumentima, iako po zakonu na to više nema pravo. Zakon o zaštiti tajnih podataka je veoma jasan, no niko od odgovornih u Ministarstvu sigurnosti BiH ali i u SIPA-i ne želi ili ne smije da ga provede.

U najmanje dva člana ovog zakona propisano je zbog čega Zubac ne bi više smio imati pristup tajnim podacima.

Član 59 kaže kako se osobama protiv kojih se vodi krivični postupak za djelo za koje je propisana zatvorska kazna od najmanje tri mjeseca oduzima pravo raspolaganja tajnim podacima. A za djelo za koje je direktor SIPA-e optužen predviđena je zatvorska kazna od jedne do deset godina.

Član 57 Zakona o zaštiti tajnih podataka još je jasniji: “Ako je protiv osobe pokrenut krivični postupak zbog sumnje izvršenja krivičnog djela rukovodilac organa, organizacije ili institucije u kojoj je provjeravana osoba angažirana na poslovima pristupanja, korištenja, čuvanja i zaštite tajnih podataka, dužan je o tome obavijestiti osobe nadležne za izdavanje dozvole”.

Površnim čitanjem moglo bi se zaključiti kako bi po ovom članu Zubac sam protiv sebe morao podnijeti prijavu kako bi mu se zabranio pristup tajnim datotekama. No, nije baš tako.

Dvije su osobe koje mogu i koje su morale odmah nakon potvrđivanja optužnice tražiti da mu se zabrani pristup. Jedna od njih je Zupčev zamjenik, šef interne kontrole u SIPA-i, koji je morao tražiti privremenu suspenziju pristupa I od Obavještajno-sigurnosne agencije BiH tražiti dodatne provjere.

Druga, pak, mnogo važnija institucija iz koje je morao ići zahtjev za zabranu jeste Ministarstvo sigurnosti BiH, koje je formalno Zupčev poslodavac. Kako BiH nema ministra, isključiva odgovornost za nepoduzimanje mjera kojima bi se Zupcu oduzelo raspolaganje podacima ide na pleća zamjenika ministra Mladena Ćavara. Koji već danima šuti i ne odgovara na naše upite zbog čega krši zakon. Isto kao što šute u SIPA-i i kao što šute u Nezavisnom parlamentarnom odboru. No, ta bi šutnja mogla biti okončana ovoga petka.

(federalna.ba)

Možda vam se svidi

Comments are closed.