Za izgradnju 45 kuća stradalih u prirodnoj nesreći Kaknju dodijeljeno skromnih i apsolutno nedostatnih 108.000 KM

Općinski načelnik Nermin Mandra osvrnuo se danas u izjavi za medije na činjenicu da je  iz Federalnog fonda za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće Kaknju dodijeljeno skromnih , simboličnih i apsolutno nedostatnih 108.000 KM za izgradnju i obnovu uništenih i oštećenih kuća, te činjenicu da je Kakanj izostavljen pri raspodjeli 15 miliona KM sredstava iz zajma Svjetske banke koja su namijenjena za hitan oporavak od poplava u BiH.

“Općina Kakanj je nakon elementarnih nepogoda u maju ove godine u više navrata dobila neka sredstva sa kantonalnog nivoa od civilne zaštite i iz Vlade F BiH. Ta sredstva su uglavnom bila usmjerena na sanaciju šteta u infrastrukturi, riječnim koritima i sl. Prije nekoliko dana transferisana su sredstva u iznosu od 108.000 KM, te je od Općine Kakanj zatraženo da se ta sredstva usmjere za sanaciju porušenih objekata građana koji su imali štete tokom elementarnih nepogoda. Mi smo informisali javnost da je takvih objekata u Kaknju 35 i da osim toga imamo i desetak objekata koji se nalaze direktno u klizištu, a koji nisu oštećeni u nekoj značajnijoj mjeri, ali činjenica da se nalaze u klizištu koje je aktivno upućuje na to da bi se i oni trebali izmjestiti, odnosno da bi se trebale napraviti nove stambene jedinice.

Dakle, 45 stambenih jedinica sa 108.000 KM, složit ćete se da se radi o skromnim sredstvima. Mi ćemo ponuditi određene kriterije na Općinsko vijeće kako bismo i ova sredstva na transparentan i pravičan način rasporedili kroz kriterije. Vidjet ćemo kako će se o tome izjasniti općinski vijećnici. Sredstva su jako mala da bi se napravile ozbiljnije sanacije, a da ne govorim o izgradnji stambenih jedinica. Koliko je na raspolaganju toliko ćemo utrošiti i o svemu tome informisati kakanjsku javnost.

Mi smo svjedoci kako je teško stanje u federalnim kasama. Moram priznati da smo očekivali više međunarodne pomoći. Sada se to pretvara u kreditnu priču i zaduženja kod Svjetske banke gdje je također Kakanj izostavljen i zbog toga sam razočaran. Ja shvatam da su općine Zenica, Žepče i neke druge više stradale u nepogodama i naravno da trebaju više sredstava dobiti, ali treba neke kriterije napraviti i neke proporcije izračunati i da se to podijeli pravično. Ovaj put su dijelili 4 miliona i vjerujem da je svima malo. Vjerovatno u nedostatku sredstava podijeljeno je ovoliko i meni je žao zbog građana koji su gajili nadu da će do zime riješiti svoje stambene probleme izazvane elementarnim nepogodama. Stanje je takvo da vjerovatno do toga neće doći. Mi ćemo za sanaciju šteta u Kaknju usmjeriti dio naših sredstava”, rekao je načelnik Mandra.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.