Za 10.septembar najavljena sjednica OV Kakanj. Ovo su tačke sjednice.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić sazvao je 23. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u srijedu 10. septembra 2014. godine sa početkom u 9:00 sati, u sali Općine (zgrada Općine, I sprat).

1. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji J.P. „Grijanje“ d.o.o. Kakanj

2. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju

3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

4.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke Općinskog vijeća broj:01/1-250/14 od 29.05.2014.godine

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za objavljivanje Javnog konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj u korist osoba pogođenih prirodnom nesrećom na teritoriji općine Kakanj

6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama-građevinskog zemljišta u vlasništvu državne svojine Općine Kakanj

7. Prijedlog rješenja o dodjeli Čelebić (Kemala) Muameru neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju na korištenje radi građenja garažnog objekta

8. Prijedlog rješenja o dodjeli Mandra (Jusufa) Muameru neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju na korištenje radi građenja garažnog objekta

9. Prijedlog rješenja o dodjeli Omeragić (Emira) Marselu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju na korištenje radi građenja garažnih objekata

10. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ za školsku 2013./2014.godinu

11. Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ za 2013.godinu

12. Izvještaji o radu Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Kaknju na korištenje radi građenja garažnih objekata sa prijedlogom Zaključka o utvrđivanju visine naknade.

Možda vam se svidi

Comments are closed.