Vreće brašna kao brana ispred restorana u Tešnju: ‘Uradili smo