Vlasnik restorana u Tešnju ispred kojeg je postavljena brana od