Povezano

Vlada ZDK odobrila 27.290.980,00 km za program potrošnje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 133. sjednici, održanoj 22.02.2018. godine, usvojila Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Ovim su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih sredstava.

Visina sredstava utvrđena ovim programom iznosi 27.290.980,00 KM, a odnose se na pozicije:

- Marketing -

1.“Tekući transferi pojedincima” u iznosu 27.183.680,00 KM, na ime finansiranje prava za:

1.      naknade umjesto plaće ženi-majci porodilji u radnom odnosu u iznosu 9.250.000,00 KM;

2.      prava civilnih žrtava rata u iznosu 3.140.600,00 KM;

3.      dodatak na djecu u iznosu 4.000.000,00 KM;

4.      naknade ženi-majci porodilji koja nije u radnom odnosu u iznosu 558.580,00 KM

5.      smještaj u ustanove socijalne zaštite u iznosu 4.604.000,00;

6.      stalnu novčanu pomoć u iznosu 1.150.000,00 KM ;

7.      smještaj u drugu porodicu u iznosu 419.000,00 KM;

8.      transfer za osobe sa invaliditetom u iznosu 55.000,00 KM;

U okviru ovog transfera planirano je i finansiranje prava na alternativni smještaj i druge izdatke za raseljena lica za ukupnom iznosu od 658.000,00 KM te sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, stručnog osposobljavanja, obuke ili prekvalifikacije u ukupnom iznosu utroška 810.000,00 KM.

Također, namijenjena su sredstva za finansiranje ostalih potreba socijalno-zaštitnog karaktera za osobe u stanju socijalne potrebe.

2.“Tekući transferi neprofitnim organizacijama” u iznosu od  107.300,00 KM, na ime finansiranja kantonalnih udruženja, saveza, Crvenog križa Zeničko-dobojskogkantona.

- Marketing -

Najnovije

Popularno