Vlada Republike Srpske donijela Plan interventnih nabavki!

Popularno

PovezanoVlada Republike Srpske donijela je danas Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava za 2022. godinu, piše Buka.

“Odredbama Zakona o interventim nabavkama Vlada Republike Srpske jednom godišnje, na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donosi Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava, kojim se definišu vrsta, količina i vrijednost proizvoda, robe i sredstava, kao i nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave” naglašava se u saopštenju.

- Marketing -

Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave sačinjava listu nosilaca snabdijevanja, a nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave su privredna društva i druga pravna i fizička lica koja su osposobljena da na najbolji način, blagovremeno i efikasno, učine dostupnim proizvode, robu i sredstva.

Planom interventnih nabavki sačinjena je lista od 856 dobavljača u 51 lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj, a opštine Kupres, Oštra Luka, Rudo, Istočni Drvar, Kalinovik, Petrovac, Vukosavlje, Kneževo, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Krupa na Uni i Srebrenica izjasnile su da nemaju registrovanih privrednih društava, pravnih i fizičkih lica koja su osposobljena, organizaciono, kadrovski i materijalno-tehnički da vrše ulogu nosioca snabdijevanja, a interventno snabdijevanje u ovim lokalnim zajednicama će se, u slučaju potrebe, sprovoditi u skladu sa odredbama zakona – dodaje se u saopštenju.

Podjetimo, Buka je već pisala o problemima nepostjanja Robnih rezervi, te potezima koje planira povući Ministrstvo trgovine i turizma Republike Srpske koje je po novom zakonskom rješenju, zajedno sa entitetskom vladom, zaduženo za interventne nabavke.

S obzirom da se krajem oktobra uprkos sveprisutnom rastu cijena svih roba, interevntne nabavke nisu razmatrale interesovalo nas je koji to uslovi trebaju biti ispunjeni da bi se krenulo sa ovom aktivnošću i da li imamo obezbjeđen novac za tu namjenu.

Kako nam je tada rečeno u Ministarstvu, zakonom se uređuje način interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske a to su: velike prirodne nepogode, tehničko-tehnološke, ekološke katastrofe, ratno stanje i neposredna ratna opasnost, kao i druge vanredne prilike koje dovode do nestašice dobara za potrebe privrede i snabdijevanja stanovništva.

U slučaju uočenih poremećaja, ističu, Vlada Republike Srpske donosi Odluku kojom proglašava postojanje ozbiljnih poremećaja na tržištu, a finansijska sredstva za interventne nabavke proizvoda, robe i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske.

“Kada govorimo o sredstvima, Budžet Republike Srpske je u ovom trenutku stabilan i u slučaju uočenih poremećaja i donošenja Odluke kojom se proglašava postojanje ozbiljnih poremećaja na tržištu, u budžetu postoje sredstva kojima bi se realizovale interventne nabavke u skladu sa odredbama ovog Zakona”, ističu u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske, te dodaju kako u sklopu redovnih aktivnosti prate kretanje cijena na tržištu, te da će u slučaju utvrđenih poremećaja na tržištu reagovati.

- Marketing -

Najnovije