Vlada FBiH općinama i gradovima podijelila 39 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskih kodova tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine.

 

- TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA-

Ovom odlukom utvrđena je raspodjela 10.000.000 KM tekućih transfera i 29.000.000 KM kapitalnih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantonima i općinama, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima općina i gradova u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije Covid-19, te za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave.

- TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA-

 

Iznos od 10.000.000 KM se, na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima – kantoni i općine” – općine i gradovi dodjeljuje na principu solidarnosti, odnosno u jednakom iznosu od po 125.000 KM za 80 općina i gradova.

 

Na osnovu kriterija iz Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine” – općine i gradovi, a na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta FBiH, utvrđena je raspodjela sredstava u iznosu od 28.999.305 KM za projekte u 76 općina i gradova.

 

Korisnici sredstava dužni su izvještaj o njihovom utrošku dostaviti Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

 

Vlada FBiH će s načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, kojima će biti regulirana međusobna prava i obaveze, a za njihovo potpisivanje je, uime Vlade FBiH, ovlaštena federalna ministrica finansija.

 

Vlada će sredstva iz ove odluke doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

 

Podsjetimo, Vlada FBiH je na sjednici 26.5.2022. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima – kantoni” u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Objavljeno:

Najnovije

Više sadržaja
Povezano

Zaručnik je ostavio pred oltarom, ona nastavila partijati

Mladenka iz Walesa već je bila spremna pred oltarom...

Poklon bh. gradu: Jusuf Nurkić finansira izgradnju košarkaškog terena na Stupinama

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić (28) još jednom je...

Antiratni protest u Beogradu: Putin nije brat, Putin je rat

Na Trgu republike u Beogradu minutom šutnje počeo je...

Pedijatri upozorili na fizičko kažnjavanje djece: Od toga nema koristi

Iako danas sve veći broj roditelja osuđuje fizičko discipliniranje...