Vlada FBiH odobrila 35,5 miliona KM Željeznicama

Vlada FBiH je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela tri odluke kojima je Željeznicama Federacije BiH odobreno ukupno 35,5 miliona KM.

Prvom odlukom je usvojen Program utroška sredstava transfera Željeznicama FBiH, utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. u iznosu 24.500.000 KM.

- Marketing -

Svrha tog programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj, te sufinansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije.

Od planiranog iznosa za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture namijenjeno je 21.900.000 KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja 2.000.000 KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja 100.000. Iznos od 500.000 KM predstavlja učešće FBiH u finansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

Drugom odlukom danas je usvojen i 5.000.000 KM vrijedan Program utroška sredstava kapitalnog transfera za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Od tog iznosa je po 2,5 miliona KM namijenjeno investicionom ulaganju u donji stroj (zaštitne mreže od odrona) na dionici između stanica Jablanica i Drežnica, te investicionom ulaganju u gornji i donji stroj pruge na dionici stanica od Zenice do stanice Lašva.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da za svaki od ta dva programa zaključe ugovore kojim će biti uređeni način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke u slučaju da radove ne izvode Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Danas je donesena i Odluka o dodjeli sredstava JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2022. u iznosu 6.000.000 KM. Ta sredstva su namijenjena plaćanju obaveza pomenutog javnog preduzeća prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Željeznice FBiH će Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostaviti izvještaj i dokaze o namjenskom utrošku sredstava, te će visinu sredstava povećati učešće državnog kapitala i o tome informisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Izvještaj o investiranju javnih novčanih sredstava

Federalna vlada je usvojila i izvještaj o investiranju javnih novčanih sredstava FBiH za 2021., koje će uputiti Parlamentu FBiH.

U izvještaju, koji je sačinilo Federalno ministarstvo finansija, obrazloženo je da se investiranje raspoloživih javnih novčanih sredstava FBiH vrši u svrhu povećanja budžetskih sredstava i u skladu sa odredbama Zakona o investiranju javnih sredstava u FBiH.

Navedeno je da su u 2021. tri institucije vršile investiranje javnih sredstava: Federalno ministarstvo finansija, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Općina Centar Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija investiralo je javna sredstva od 272.100.000 KM. Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod (kamata) od 163.540,74 KM.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2021. investirao je javna sredstva od 16.191.130 KM, a na poduzeta ulaganja ostvareno je na ime kamata 94.891,15 KM.

Općina Centar Sarajevo u 2021. investirala je javna sredstva od 11.000.000 KM, te ostvarila prihod od investiranja od 66.052,56 KM.

Sva pomenuta investiranja su vršena isključivo u oročene depozite kod banaka članica Agencije za osiguranje depozita BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano