Viši nivoi vlasti su nadležni za puteve Kakanj (kružni tok) – Zgošća – Tršće – Ponijeri i Donji Kakanj – Ribnica – Arnauti

Nakon što je Vlada FBiH prije nekoliko mjeseci usvojila Odluku o kategorizaciji cesta, putni pravci Kakanj – Tršće – Ponijeri, te Donji Kakanj – Ribnica – Arnauti su umjesto lokalnog dobili regionalni karakter, što znači da za održavanje, sanaciju i izgradnju ovih puteva više nije nadležna Općina Kakanj, nego viši nivoi vlasti, tj. Direkcija za ceste ZDK i Vlada F BiH kroz raspodjelu sredstava od GSM licence, te druge modele finansiranja.

Definiranjem novih regionala na području Kaknja otvorile su se i nove mogućnosti i perspektive za održavanje, sanaciju i izgradnju pomenutih puteva koji su dobili regionalni karakter obzirom da su nadležnost nad ovim putevima preuzeli viši nivoi vlasti koji imaju puno veće izvore prihoda u odnosu na općine.

Dakle, viši nivoi vlasti, koji na raspolaganju imaju puno više sredstava od lokalnog nivoa, sada su obavezni da osiguraju kvalitet ovih saobraćajnica, vrše neophodne sanacione radove, brinu o ljetnom i zimskom održavanju, te vrše izgradnju i rekonstrukciju.

Pomenuti putni pravci su prije donošenje nove odluke Vlade F BiH bili lokalnog karaktera što znači da je nadležnost nad sanacijom, izgradnjom, te ljetnim i zimskim održavanjem imala Općina Kakanj. U tom periodu Općina Kakanj je u nekoliko navrata aplicirala prema Vladi F BiH sa projektom sanacije puta Kakanj – Tršće na sredstva od GSM licence, ali je ovaj projekat kod svake raspodjele pomenutih sredstava bio izostavljan.

Sada su sve aktivnosti koje se odnose na pomenute putne pravce u nadležnosti viših nivoa vlasti.

(Press općine)

Možda vam se svidi

Comments are closed.