Vikendom besplatan prijevoz na relaciji Kakanj-Ponijeri-Kakanj

Popularno

Povezano

Uvažavajući potrebu da se građanima Kaknja omogući boravak na Ponijerima tokom zimskog perioda karakterističnog po povećanim vrijednostima zagađujućih materija u zraku, Općina Kakanj je izvršila pripreme za osiguranje prijevoza do poznate kakanjske vazdušne banje.

Prijevoz autobusima će se vršiti u dane vikenda, 19, 20, 26. i 27. decembra 2015. godine. Polasci su u 9:00 ispred sahat-kule, a povratak je u 16:00 sati.

- Marketing -

Prijevoz je besplatan, a potrebno je izvršiti prijavu odlaska na Ponijere putem telefona sa brojem 032/771-827.

Prijevoz će se vršiti ukoliko broj prijavljenih građana po jednom danu bude minimalno 20.

Troškove prijevoza plaća Općina Kakanj. (Press Općine Kakanj)

- Marketing -

Najnovije