Vijeće ministara BiH usvojilo odluku o privremenom finansiranju

Popularno

Povezano

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, jednoglasno je na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici donio Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2021. godine, u iznosu 249 miliona KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, navodi se u saopćenju.

- Marketing -

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da u saradnji sa Kancelarijom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremi ovu odluku za potpisivanje i objavu u Službenom glasniku BiH.

- Marketing -

Najnovije