Vijeće ministara BiH: Jačanje saradnje sa Azerbejdžanom u području zaštite okoliša

0

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Projekt regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA – EBRD II programa za komunalni okoliš i klimu.

Radi se o grantu od dva miliona eura kojim će biti finansirana izrada kratkoročnih i srednjoročnih mjera za nefakturisanu vodu, odnosno za smanjenje gubitaka vode iz regionalnog vodovoda Plava voda u cilju obezbjeđenja pouzdanog i dugoročnog snabdijevanja vodom za općine Travnik, Zenica, Busovača i Novi Travnik.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Prijedlog ugovora bit će upućen u daljnju proceduru Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

ZAJAM OD PET MILIONA EURA ZA ŽIVINICE, BANOVIĆE I KLADANJ ZA IZGRADNJU REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu Prijedlog ugovora o zajmu (Projekt “Živinice – regionalna deponija za kruti otpad”) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.
Zajam vrijedan pet miliona eura predstavlja pomoć JP “Eko-Sep” d.o.o. Živinice i Živinicama, Banovićima i Kladnju u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta. Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2021. godine.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grace perioda na otplatu glavnice.

EU PODRŠKA PROJEKTIMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BiH I CRNE GORE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018 – 2020 za 2018. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.

Ukupno procijenjeni troškovi ovog programa iznose 1.411.764 eura. Doprinos EU definiran je u iznosu 1.200.000 eura IPA sredstava, a kontribucija korisnika Programa u iznosu 211.764 eura.

Period izvršenja sporazuma o finansiranju je l2 godina dok je period operativne provedbe šest godina od njegovog stupanja na snagu.

Ključni cilj programa je održivi razvoj prekograničnog područja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.