Važni telefonski brojevi

Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124
Pomoć na cestama 1282 / 1285 / 1288
Policijska uprava Kakanj 032/557-270
Općina Kakanj 032/771-800
Dom zdravlja Kakanj
e-mail: info@dzkakanj.com.ba
032/460-950
  fax: 032/460-951
 J.P. “Vodokom” d.o.o. Kakanj
e-mail: vodokom.pitanja@gmail.com
 032/557-950
fax: 032/557-956
 J.U. KSC Kakanj
e-mail: juksckakanj@ksckakanj.ba
032/771-920
032/771-921
J.P. “Grijanje” d.o.o. Kakanj
e-mail: uprava@grijanje.co.ba
032/554-937
J.U. za predškolski odgoj i obrazovanje ”Mladost” Kakanj
e-mail: pumladost@hotmail.com
032/552-120
fax: 032/552-121
J.U. Gradska biblioteka Kakanj
e-mail: biblion_ka@yahoo.com
032/559-625
032/559-625
 J.U. Centar za socijalni rad Kakanj
e-mail: csr.kakanj@gmail.com
032 553 076
  fax: 032/556-750