― Marketing ―

KOMENTAR: Očekivanja su unaprijed smišljena ljutnja

Možda ste čuli za izreku: „Očekivanja su unaprijed smišljene ozlojeđenosti“. Prvo, samo očekivanje da se nešto dogodi neće dovesti do toga. Razvojni psiholog Jean Piaget...

‘Usvojite izmjene i već idući mjesec radnici će imati do 400 KM veće plaće’

- Marketing -

Posljednjih nekoliko dana mnogo se govori o uvrštavanju Prijedoga zakona o izmjenama Zakona o doprinosima i porezu na dohodak u Federaciji čime bi se zadržala radna snaga, a omogućilo povećanje plata.

Direktor Udruženja poslodavaca BiH Mario Nenadić i i predsjednik Sindikata državnih službenika i namještrenika Samir Kurtović o tome su govorili u emisiji Rezime.

Nenadić kaže da su već 6-7 godina u proceduri zakoni o porezu na dohodak i zakon o doprinosima.

- Marketing -

“To su zakoni koji su izuzetno važni za svakog radnika i svakog poslodavca, i za vlasti. Kako se to razvuklo, poslodavci su u saradnji sa sindikatima radili puno na podizanju standarda radnika. Realno sve te mjere ne daju dovoljno rezultata ukoliko se i vlast ne uključi. U tom smislu smo zajedno usaglasali i u proceduru uputili dva zakona – zakon o doprinosima i zakon o porezu na dohodak. To su bili propisi koji su trebali na nekoj privremenoj bazi urediti pitanja oslobađanja od prinosa i poreza na dohodak kako bi se omogućilo da se poveća plata radnika u realnom sektoru do 400 KM.”

Navodi da zakoni nisu uvršteni na dnevni red današnje sjednice zbog nedostatka političke volje.

“Obišli smo sve političke lidere, nismo imali priliku razgovarati samo sa HDZ-om. Svi lideri parlamentarnih stranaka u FBiH dali su podršku ovim našim prijedlozima i mi smo ohrabreni tim krenuli u proceduru.”

Kurtović ističe da su proveli sve procedure za donošenje zakona.

“Prvi put je socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca, naročito u realnom sektoru, našao kompromis. Sedam godina Vlada pokušava da donese zakon o porezu na dohodak i zakon o doprinosima. Mi smo predložili neke brze izmjene da bi za martovsku platu poslodavac mogao već da izvrši dodatak određeni. Zakoni koje je vlada predložila, da se usvoje naredni mjesec, njihova primjena bi bila tek od 1.1. naredne godine. Ovdje je isključivo realni sektor u pitanju i razočaralo nas je da parlamentarci nisu shvatili problem radnika i da nisu uvrstili na dnevni red ove dvije izmjene zakona.”

Plaćamo najveće doprinose u Evropi

Pojašnjava da do sada nije bio dobar socijalni dijalog između Udruženja poslodavaca i sindikata.

“Napravili smo jednu novu strategiju, da tražimo rješenja. Sedam kolektivnih ugovora je potpisano, to su kolektivni ugovori koji su jako dobri. Obzirom da radnici odlaze iz BiH mi smo predložili ova rješenja Vladi FBiH i parlamentarcima kako bi zaustavili te procese, a dali mogućnost da radnicima se povećaju plate.”

Nenadić kaže da nisu bili upoznati s tim da će danas Vlada predložiti na dnevni red svoja dva zakona.

“Radi se o zakonima koji su u proceduri od 2018. godine. Čak i da ujutru usvoje te zakone, oni neće biti primjenjivi do 1.1. iduće godine, a tada neće nikome trebati. Ostat ćemo bez radnika. Mi plaćamo najveće doprinose u Evropi. Imamo strašno opterećeno tržište rada i postali smo nekonkurentni. Ti zakoni na današnjem dnevnom redu su samo kozmetička intervencija.”

Kutrović navodi da će predložiti da se između sindikata i poslodavca potpiše sporazum.

“Da se sporazumom utvrdi tačno koji će to iznos biti. Da ne bude bilo kakvih spekulacija da jedan dio die poslodavcu, jedan radniku. To sve ide radniku. Cilj je da se radnici podignu plate do 400 KM.”

Kaže da je najvažnije da se napokon formira vlast.

“ESV se već duže vrijeme ne sastaje, moramo to riješiti. Političari moraju imati razumijevanje za radnike. Mi sigurno nećemo sjediti skrštenih ruku.”

Nenadić sitiče da će vršiti još veći pritisak.

“Pitamo se šta će biti kad dođemo do nekih puno ozbiljnijih pitanja.”

Naglašava da poslodavci imaju ogroman problem u pronalasku radnika.

“Imamo neadekvatan odnos državnih vlasti prema odlasku radnika.”

“Ove dvije izmjene zakona su bile efekat na minimalnu platu. Da poslodavcima omogućimo da mogu povećati plate do 400 KM i sigurno ćemo istrajati u tom dijelu”, zaključio je Kurtović.

- Marketing -