Usvojena inicijativa Magazinovića: BiH se treba pridružiti Eurotransplantu