Usvojen Prijedlog zakona o ograničenoj upotrebi duhana, evo gdje je pušenje dozvoljeno


U toku je sjednica Dom naroda FBiH na kojoj je usvojen je Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje uz amandmane.
Usvojeni su i amandmani Anera Žuljevića prema kojim pušenje je dozvoljeno u posebnim, za pušače predviđenim prostorima za smještaj gostiju u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pusenja. U objektu u kojemu se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
Pušenje će biti dozvoljeno i u prostorijama za zaštitu mentalnog zdravlja i u posebno predviđenim prostorijama na aerodromima.
U prostorijama gdje se poslužuje hrana biće zabranjeno pušenje.
Amandmani će se morati ponovo poslati u Predstavnički dom FBiH na usaglašavanje.
Prema ovom zakonu pravno lice koje ne bude poštivalo ovaj zakon o zabrani upotrebe duhana kaznit će se novčanom kaznom do 5.000 KM, a fizičko lice koje konzumira duhan i duhanske proizvode na javnom zatvorenom mjestu kaznit će se novčano sa 100 KM.

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano