UNZE upisan u Državni registar akreditovanih ustanova

Prema informacijama Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Univerzitet u Zenici upisan je u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Upis je izvršen na osnovu rješenja o akreditaciji koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, te preporuke o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova.

Nakon što je Agencija utvrdila usklađenost rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar.Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.  

(rtvze)

Možda vam se svidi

Comments are closed.