Univerzitet u Sarajevu promovirao 81 doktora nauka i umjetnosti

Na ceremoniji u Narodnom pozorištu Sarajevo danas je promoviran 81 doktor nauka i umjetnosti kojima je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj poručio da njihov budući angažman ne bude samo pedagoški i naučni, naglasivši da trebaju uticati na društvenu afirmaciju visokog obrazovanja i biti pobornici dobra kao nepromjenjive suštine ljudskog postojanja.

Bez dobra, upozorio je, znanje se često pretvara u puke činjenice, koje mogu usporiti i ugroziti napredak čovječanstva.

– Radujemo se novim iskustvima i uvjeravamo sve zainteresovane da Univezitet u Sarajevu ima potrebne kadrovske kapacitete da podrži nove generacije univerzitetskih predavača i naučnih radnika u njihovom zadovoljavanju, čovjeku svojstvene, iskonske radoznalosti koju nalazimo u samoj suštini promišljanja nauke – izjavio je Škrijelj.

Ohrabren iskustvom promoviranih doktoranta informirao je prisutne na svečanosti da Univerzitet u Sarajevu radi na usavršavanju ukupno 92 doktorska studijska programa sa svojim organizacionim jedinicama.

– Svojim doktorskim disertacijama, svako s aspekta svoje znanstvene discipline, birali smo baviti se čovjekom. Želim da svi nastavimo tražiti ljude i neka ljudima naš znanstveni rad bude na korist i dobrobit. U vremenu odustajanja i odlazaka mi smo argument više za ulaganje i ostajanje u Bosni i Hercegovini – rekla je uime doktoranata doktorica pedagoških nauka Sandra Bjelan-Guska.

Stremeći ka društvu znanja Univerzitet u Sarajevu pomovisao je 12 doktora tehničkih nauka, deset doktora medicinskih nauka, po pet doktora socioloških, zdravstvenih, historijskih i pravnih nauka, po četiri doktora pedagoških i bioloških nauka, po tri doktora ekonomskih, poljoprivrednih i hemijskih nauka, po dva doktora književnohistorijskih, farmaceutskih, islamskih, književnih, odgojnih i veterinarskih nauka, po jedan doktor žurnalističkih, političkih, komunikoloških, bibliotečkih, prehrambeno-tehnoloških, matematičkih, stomatoloških, biotehničkih i upravnih nauka te jednog doktora muzičkih umjetnosti.

 

(Fena)

Možda vam se svidi

Leave A Reply