Unaprijeđen način kontrole sigurnosti dječijih igrališta u BiH

Popularno

Povezano


Završetkom projekta “Digitalizacija poslovanja uvođenjem ERP sistema i implementacijom platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta”, stvoriti će se bolji sigurnosni uslovi tokom postavljanja i korištenja dječijih igrališta u Bosni i Hercegovini, jer kako je rečeno na današnjoj završnoj konferenciji u Zenici napokon su urađene norme koje su usklađene sa uslovima u Evropskoj uniji, javlja Anadolu Agency (AA).
Projekt je realiziran u cilju poboljšanja internog poslovanja i konkurentnosti kroz digitalizaciju odnosno uvođenje ERP sistema, u sklopu kojeg će biti integrisana i platforma za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta, a digitalizacija poslovanja proizvodnih kompanija trebala bi da poveća produktivnost i efikasnost, te smanji troškove obzirom da će postojati mogućnost praćenja materijalnih i finansijskih tokova.
“Sva oprema na dječijim igralištima ubuduće mora da zadovoljava standarde sigurnosti i to ne samo sprava nego i načina postavljanja u smislu sigurnosnih zona. Dakle, cjelokupan budući proces se prilagođava procesu certificiranja”, rekla je Naida Baručija, projekt menadžer Glovis Zenica, koji implementira ovaj projekt EU.
U tehnološkom smislu, kroz projekt digitalizacije održavanja dječijih igrališta, uvodi se linija za plastifikaciju metala, kao novi proizvodni proces, koji će znatno smanjiti eksterne troškove i direktno uticati na poboljšanje poslovanja proizvodnih firmi, ali i lokalnih zajednice koje su vlasnici dječijih igrališta.
Projekt “Digitalizacija poslovanja uvođenjem ERP sistema i implementacijom platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta” je trajao godinu dana u vrijednosti od 276.100 KM, od čega gotovo polovinu ili 136.680 KM finansirala Evropska unija u okviru projekta EU4Business.
Ovaj projekt Evropske unije ima za cilj jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine kroz značajne poticaje razvoja ciljanih privrednih i društvenih sektora. Ukupna vrijednost projekta EU4Business je 16,1 miliona eura. Zajednički ga finansiraju Evropska unija, sa 15 miliona eura, i Savezna Republika Njemačka, sa 1,1 miliona eura, a u Bosni i Hercegovini da provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta naredne godine.

- Marketing -

Najnovije