10 C
Kakanj
Petak, 22 Januara, 2021

Ulaganja Općine Kakanj u 2015.: U cestovnu infrastrukturu uloženo 1.515.000 KM

Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Tokom 2015. godine u Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina provedeno je 150 ostavinskih rješenja, 295 ugovora koji su notarski obrađeni i dostavljeni, provedeno je 20 rješenja Općinskog vijeća i Općinskog pravobranilaštva i presuda sudova, provedeno je i 5.515 promjena na parcelama u katastarskom operatu.

Provedene su 2.194 promjene vlasništva na parcelama u operatu za 40 postojećih katastarskih općina, izdato je 912 uvjerenja o posjedovanju nekretnina po raznim osnovama, izdato je 2.175 prepisa posjedovnih listova, izdato je 785 kopija katastarskog plana, provedena su 292 rješenja suda za katastar, realizirano je 78 cijepanja parcela za stranke i 46 uplanjenja objekata za privatna lica.

Tokom 2015. godine potpisan je sporazum sa Federalnom geodetskom upravom Sarajevo i firmom “Geodet” o instalaciji programa i obuci kadrova u novom programu Katastar.ba. Radi se o projektu digitalizacije pregleda parcela. Donirana su i tri računara sa skenerom i printerom za ove poslove.

Iz obimnog statističkog prikaza godišnjih aktivnosti  Odsjeka za imovinsko-pravne i stambene poslove izdvajamo nekoliko podataka. U 2015. godini realizirano je 29 predmeta eksproprijacije, jedan predmet utvrđivanja javnog interesa, 7 izjava o davanju saglasnosti za izvođenje radova na rekonstrukciji pruge, jedan predmet deeksproprijacije… Realizirano je 9 predmeta prodaje zemljišta u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima F BiH, 7 predmeta prenosa vlasništva unesrećenim licima usljed elementarne nepogode, 3 odluke o prenosu prava vlasništva, 4 predmeta prenosa prava vlasništva na Općinu Kakanj…

Dva stana su vraćena vlasnicima u posjed, donesena su dva rješenja o imenovanju prinudnog upravitelja (do sada su zaključeni ugovori sa upraviteljima za 94 zgrade, a ukupno su donesena 44 rješenja o imenovanju prinudnog upravitelja),  zaključeno je 14 ugovora o dodjeli i korištenju stanova za socijalno ugrožene porodice Roma, realizirane su aktivnosti na izgradnji zgrada socijalnog stanovanja u naselju Varda, pripremljene i poslane nove aplikacije na javne pozive u vezi rješavanja stambenih problema…

Dječija igrališta, sportski poligoni, parkovi i fontane

U 2015. godini u gradskoj jezgri Kaknja izgrađen je sportski poligon i dječije igralište. Radove ukupne vrijednosti od 80.000 KM zajedno su finansirali Općina Kakanj i Tvornica cementa Kakanj. Ovo igralište je nastupanjem perioda hladnijeg vremena zazimljeno, odnosno dio mobilijara je uklonjen do dolaska prvih proljetnih dana.

Nakon što je izvršena izgradnja i uređenje eko-parka sa dječijim igralištem u MZ Zgošća, uskoro se očekuje i postavljanje mobilijara. Vrijednost projekta iznosi 46.893,51 KM.

Općina Kakanj finansirala je i radove na temeljitoj rekonstrukciji sportskog poligona i parka u naselju Doboj, te radove na uređenju Gradskog spomen-parka koji je dobio sasvim novu estetsku dimenziju.

U 2015. godini izvršena je i rekonstrukcija gradske fontane koja je dobila nove elektro-motore i instalacije.

U toku su pripreme za izgradnju novog igrališta u gradskoj jezgri Kaknja, u blizini pošte. Za izgradnju ovog igrališta bratska Općina Aliağa je izdvojila 50.000 eura. Igralište će nositi naziv “Park prijateljstva”.

U hidrotehničke objekte uloženo 635.000 KM

Tokom 2015. godine realizirani su radovi na izgradnji vodovoda Koprivnica. Vrijednost radova iznosila je 97.961,79 KM.

U svrhu realizacije prve faze izgradnje vodovoda Hrastovac utrošeno je 36.828,21 KM.

Realizirani su i sljedeći projekti: čišćenje korita Trstionice, Ribnice i Zgošće – 83.749,87 KM, Gradski vodovod-prespajanje glavnih distributivnih vodova – 29.296,58 KM, izgradnja kanalizacije Papratnica – 41.985,17 KM, izgradnja kanalizacije „Stambene“ Doboj – 31.041,68 KM i izgradnja vodovoda Dumanac-19.459,56 KM.

U svrhu rješevanja odvodnje oborinskih voda na saobraćajnicama u ulici 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, Rudarskoj ulici, te u centru kod sahat-kule utrošeno je 32.700 KM.

U svrhu izgradnje obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne, nizvodno od Mosta mladih, utrošeno je 109.082,74 KM, dok je za nastavak radova na izgradnji obaloutvrde na desnoj obali, na istoj lokaciji utrošeno 132.697 KM.

U svrhu izgradnje kanalizacije u naselju Zagulje utrošeno je 20.270,81 KM.

Ukupan iznos koji je utrošen na hidotehničke objekte iznosi 635.073 KM.

U cestovnu infrastrukturu uloženo 1.515.000 KM, pripremljeno i ugovoreno ulaganje još pola miliona KM u ceste

Gradska jezgra Kaknja treba, tačnije davno je već trebala, nova saobraćajna rješenja jer su stara projektovana za 1.500 vozila koliko ih je u Kaknju bilo npr. 1979. godine, a danas ih je 10 puta više. Svi imaju pravo na neometanu vožnju kroz gradsku jezgru, pa je unapređenje saobraćajne situacije istinska potreba.

Općina Kakanj uvođenjem kružnih tokova i novih saobraćajnica nastoji sustići savremene tokove i potrebe i jedna je od rijetkih sredina gdje se takvi projekti realiziraju bez kreditnih zaduženja za razliku od drugih općina i gradova.

Tokom 2015. godine na ulazu u gradsku jezgru izgrađena je nova saobraćajnica sa dvije trake, te novi kružni tok, a izvršena je i rekonstrukciji postojeće saobraćajnice na istoj lokaciji čime je riješen dugogodišnji problem formiranja „jezera“ usljed obilnih padavina na lokaciji kod Slastičarne „Egipat“. Vrijednost radova je iznosila 249.551,36 KM.

Izgrađena je i nova saobraćajnica ispod stadiona FK „Rudar“. Radi se o novom saobraćajnom rješenju kojim se skraćuje put vozilima, ali i pješacima obzirom da je uz novu saobraćajnicu izgrađena i pješačka staza.Vrijednost radova je iznosila 394.700 KM.

U 2015. godini realiziran je i projekat na čiju se implementaciju čekalo godinama.Rad se o rekonstrukciji ceste od lokacije Pojata do lokacije Karitas koja je bila u veoma lošem stanju. U okviru aktivnosti na sanaciji gradskih saobraćajnica, realizirane su i aktivnosti na rekonstrukciji i proširenju saobraćajnice u ulici Osmana Džafića. U okviru ovih radova riješen je i problem neadekvatne rešetke u blizini ulaza u Spomen-park tragično stradalim rudarima, izvršeno je proširenje saobraćajnice do zgrade NTV IC, te izgradnja trotoara sa rukohvatom od zgrade IC-a uz ulicu. Vrijednost radova koji su realizirani u Rudarskoj ulici i ulici Osmana Džafića iznosila je 244.585,80 KM.

Tokom 2015. godine realizirani su i radovi na rekonstrukciji puta Zgošća-Tršće. Izvršeno je asfaltiranje sa proširenjem  puta za 1 m na dionici od mosta u Zgošći do raskrsnice za Crnač. Asfaltiranje je izvršeno i na lokalitetu Skenderovića. Realizirani su i radovi na sanaciji udarnih rupa, betoniranju odvodnih kanala, postavljanju nove zaštitne ograde, saniranju i farbanju postojeće ograde…Vrijednost radova je iznosila 147.288 KM. U planu je nastavak rekonstrukcije ovog puta.

Tokom 2015. godine izvršena je i rekonstrukcija saobraćajnice u ulici 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade. Vrijednost radova je iznosila

U okviru radova na rekonstrukciji saobraćajnica u naselju Brnj, u zaseoku Ćatići, izvršeno je asfaltiranje puta u dužini od 630 m, a u zaseoku Grgići izvršeno je asfaltiranje dionice puta u dužini od 350 m. Vrijednost radova iznosila je 81.847,97 KM.

Realizirani su i radovi na izgradnji mosta u naselju Zgošća ukupne vrijednosti oko 70.000 KM. Potreba za izgradnjom ovog mosta se pojavila nakon što je stari most stradao usljed djelovanja vodenih bujica u maju prošle godine.

Izvršena je i sanacija puta Čelikovina-Škomlići (MZ Ričica) . Vrijednost radova je iznosila 40.011,78 KM. U mjestu Zagulje izvršena je izgradnja kanalizacione mreže, te asfaltiranje puta (22.632,22 KM).

Rekonstrukcija puteva izvršena je i u Poljanima (14.566,50 KM) i Trknu (Kraljeva Sutjeska, vrijednost radova 15.710 KM).

U naselju Zgošća izgrađen je novi most čija je ukupna vrijednost 70.000 KM.

U svrhu ljetnog održavanja puteva utrošeno je 205.575 KM.

Ukupan novčani iznos koji je tokom 2015. godine uložen u cestovnu infrastrukturu iznosi 1.515.196,60 KM. 

U 2015. godini pripremljeno je nekoliko projekata, te zaključeno nekoliko ugovora čija realizacija slijedi u 2016. godini.

Radi se o projektima:

rekonstrukcija puta Kondžilo-Dom (139.847,67 KM), rekonstrukcija puta na Plandištu (40.013,51 KM), sanacija puta Stari dom-okretnica Brnjic (39.679,79 KM), sanacija puta u MZ Varda (20.000,07 KM), sanacija puta za Čizmiće (19.998,81 KM), sanacija puta Bećirhodžići-Čobe-Safundžije (40.013,88 KM), sanacija puta za Šimiće (19.994,13 KM), sanacija puta u MZ Papratnica (20.001,97 KM), sanacija puta prema Crnču (19.979,61 KM), sanacija puta sa izgradnjom obaloutvrde u Haljinićima (35.099,18 KM), nastavak izgradnje puta za Semetiš (30.002,22 KM), rekonstrukcija puta sa Sopotnicu (39.993,09 KM), rekonstrukcija puta za Starposle (23.376,94 KM) i rekonstrukcija puta u ulici Omera Maslića prema mezarju Vrtle (30.010,16). Planirano je i izdvajanje 56.393 KM za nastavak aktivnosti na održavanju puteva.

Ukupna vrijednost projekata koji su pripremljeni i ugovoreni u ovoj godini, a čija se realizacija očekuje sljedeće godine, iznosi 574.402,03 KM.

Uz ove projekte, nova budžetska 2016.godina će donijeti i nove projekte i nova ulaganja u ceste, u skladu sa prioritetima. (Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO