Ukinuti diskriminaciju prilikom penzionisanja policijskih službenika

Prilikom izrade novog Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju FBiH, policijskim službenicima Federacije BiH i kantona su, uz dogovor sindikata, poslodavaca i Vlade FBiH, dogovoreni uslovi za penzionisanje, po prosjeku od pet godišnjih plata koje su najpovoljnije za policijske službenike. Ovakav prijedlog je regulisan i donesen Izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH.

Međutim, policijski službenici zaposleni na državnom nivou (Granična policija BiH, SIPA, Direkcija za koordinaciju policijskih tjela BiH), a koji su osigurani kod Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, prilikom odlaska u penziju ne mogu ostvarivati prava kao policijski službenici Federacije BiH i kantona na osnovu pet najpovoljnijih plata po policijskog službenika, iako su osigurani kod istog penzionog/mirovinskog zavoda.

“U praksi imamo diskriminaciju. Policajac koji je na državnom nivou, i koji ima veći čin, i kome su uplaćivana veća sredstva za penzijsko osiguranje od njegovog kolege iz FBiH, ima manju penziju od kolege koji je bio zaposlen u federalnim ili kantonalnim policijskim agencijama. To je neprihvatljivo. Na državnom nivou, u policijskim agencijama Bosne i Hercegovine, zaposleno je oko 2.000 policijskih službenika koji si osigurani kod Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i na koje se prilikom penzionisanja primjenjuju odredbe Federalnog zakona o penzijsko invalidskom osiguranju. Policijski službenici sa državnog nivoa su dovedeni u neravnopravan, diskriminirajući položaj u odnosu na njihove kolege iz FBiH i kantona. Za trajno rješenje ovog problema i ispravljanja nepravde i diskriminacije, jasno je da mora biti uključeno Vijeće ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH koji bi usvajanjem izmjena Zakona o policijskim službenicima BiH riješili ovaj problem,piše Nap

Međutim, svjesni aktuelne političke situacije i nefunkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, smatram da Vlada Federacije BiH ima obavezu da svojom uredbom privremeno izjednači prava za penzionisanje policijskih službenika sa državanog nivoa sa onima sa nivoa FBiH i kantona, a koji su osigurani kod istog penzijskog/mirovisnkog zavoda”, izjavio je Amer Obradović.

Možda vam se svidi

avatar