U novoj zgradi Općine Kakanj sa radom započelo nekoliko općinskih službi

Popularno

Povezano

Tokom proteklog vikenda izvršeno je preseljenje dijela općinskih službi u novu zgradu Općine Kakanj, tako da su danas (ponedjeljak, 14.12.2015) u novim prostorijama sa radom započele Stručna služba za poslove općinskog načelnika, Ured načelnika, Stručna služba za poslove Općinskog vijeća, Prijemna kancelarija (šalter-sala) i Općinsko pravobranilaštvo. Općinski službenici koji rade u šalter-sali uskoro će dobiti i uniforme.

Preseljavanje je realizirano u dane vikenda kako ne bi došlo do prekida rada općinskih službi.

- Marketing -

Tokom narednih dana u novu zgradu će preseliti i druge općinske službe. (Press Općine Kakanj)

info pult opcina1 info pult opcina3

- Marketing -

Najnovije