U Kaknju od danas na snazi novi režim saobraćaja

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj donijela je rješenje kojim se odobrava društvu „Trgošped“ d.o.o. Kakanj potpuna obustava saobraćaja na dionici ceste od raskrsnice kod Pravoslavne crkve do raskrsnice kod objekta „Real centar“ Kakanj, u periodu od 29.6.2018. godine do 31.7.2018. godine, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji i proširenju glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcem Ulicom branilaca. Mijenja se karakter dijela Ulice branilaca tako što će se ista koristiti kao dvosmjerna ulica i to od raskrsnice kod mosta preko rijeke Zgošće kod zgrade javnih preduzeća do raskrsnice kod objekta “Real centar” i dalje pored objekta “Real centar” do raskrsnice sa ulicom Alije Izetbegovića.

Alternativni pravci iz rješenja od 15.5.2018. godine ostaju na snazi do završetka rekonstrukcije i proširenja prve dionice glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića.

Vozila koja su u tranzitu kroz grad kao i teretna vozila do 7 t i dalje će koristiti alternativni pravac ulicom 7. muslimanske brigade, ulicom Zeničkog partizanskog odreda pored Doma zdravlja do raskrsnice kod zgrade Policijske stanice Kakanj i dalje ulicom Alije Izetbegovića.

Saobraćaj za autobuse i teretna vozila preko 7 t će se odvijati alternativnim pravcem od raskrsnice kod zgrade MGM–a u ulici 311. lahke brigade, industrijskom cestom prema naselju Malješ, kroz naselje Pope i ulicom V divizije NOP-a do raskrsnice kod Gradskog spomen-parka.

IV

Zadužuje se Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u skladu sa stavom II ovog rješenja izmijeni postojeću i postavi potrebnu novu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, te u Ulici branilaca fizički odvoji saobraćajne trake i u saradnji sa Policijskom stanicom Kakanj organizuje nesmetan tok saobraćaja.

V

Zadužuje se podnosilac zahtjeva da za vrijeme izvođenja radova u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini Hercegovini („Službene novine BiH“, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) i Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13) u neposrednoj blizini radilišta, postavi znakove, branike, ograde i druge predmete neophodne za sigurnost svih učesnika u saobraćaju, te po završenom izvođenju radova ukloniti sve predmete koji su bili postavljeni i omogući nesmetani tok saobraćaja.

Možda vam se svidi

Leave A Reply