U Kaknju 752 objekta poplavila.

Poslije majske prirodne nesreće na području općine Kakanj ostale su brojne infrastrukturne posljednice. Jedan od primjera su urušeno riječno korito rijeke Zgošće. Posljednjih dana se intenzivno radi na saniranju urušenih riječnih korita na području općine Kakanj.

Tokom nedavne prirodne nesreće rijeka Zgošća je donijela velike količine šljunka koji se nataložio na njenom ušću u rijeku Bosnu, te uzvodno od ušća. Velike količine šljunka su stalna prijetnja da i pri eventualnom novom manjem porastu vodostaja dođe do novog plavljenja dijela Ulice branilaca, pa se ovaj problem promatrao kao prioritet za rješavanje u okviru aktivnosti koje, u okviru svojih mogućnosti, realizira Općina Kakanj. Stoga, danas su započele aktivnosti na čišćenju korita Zgošće na ušću, te uzvodno.

[doptg id=”25″]

Osim ovih radova, nedavno je izvršeno i betoniranje novog potpornog zida uz putnu komunikaciju u Dubovom Brdu. Radilo se o potpornom zidu dužine 14 m koji je betoniran nakon što je ranije izgrađeni potporni zid uništilo klizište. Hitna intervencija na ovoj dionici je bila nužna jer bi svaki budući rast vodostaja rijeke mogao uništiti put kojeg je štitio potporni zid koji je klizištem uništen. Radove na iskopima, betoniranju temelja, armiranju i postavljanju oplata finansira Općina Kakanj, a veliku pomoć je pružila Tvornica cementa Kakanj koja je donirala beton.Izvođač radova bio je kakanjski “Trgošped”.

Paralelno sa ovim radovima izvode se radovi na pojedinačnim imanjima i dobrima građana, čiste se nanosi koji su ostali od klizišta koja su mnogobrojna.

Ono što građani Kaknja već neko vrijeme iščekuju, to je konačna informacija o nastalom oštečenju na poljoprivrednim I građevinskim objektima. Elaborat o nastalim štetama I finalnim izvještaju će se prezentovati na sljedećoj sjednici općinskog vijeća.

“Opštinska komisija je obradila 601 zahtjev na poljoprivrednom zemljištu i 752 zahtjeva na građevinskim objektima. U završnoj fazi je izrada elaborata koji nakon usvajanja od strane općinskog načelnika, ide na usvajanje na Općinsko vijeće. Tada ćemo znati kompletne razmjere ove prirodne nesreće i ukupne štete koje su prouzrokovane na područpju općine Kakanj” – kazao je Nurudin Hrusto šef Štaba Civilne zaštite Kakanj.

Općina Kakanj sigurno da pored gorućih problema mora razmišljati I o narednoj godini, razmišljati o preventivnom djelovanju kako bi se na bilo koji način mogla ublažiti prirodne nesreće.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.